Ame to Sarutahiko: one-shot per l'autore di Hoshin Engi, Ryu Fujisaki

di
INFORMAZIONI SCHEDA